Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

din data de 04.12.2018

Prezentul document descrie politica societatii DARING EXECUTIVE COACHING SRL [societate romana, cu sediul in str. Aripilor, Nr. 3, Bl. 15C, Sc. 1, Et. 3, Ap. 14, sector 1, Bucuresti, Romania, nr. de ordine la Registrul Comertului J40 /920/2012, avand CUI 29597048, in continuare „Societatea”] de a utiliza si proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. IV, se poate face prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail lilia@liliadicu.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul Societatii. Solicitarile se solutioneaza in termenul legal.

Persoanele abonate la serviciul de transmitere a stirilor prin e-mail (newsletter) au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la acesta, prin folosirea link-ului „dezabonare” din e-mailul primit sau prin accesarea link-ului [x] in care trebuie completata adresa de e-mail ce solicita dezabonarea.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – In vederea indeplinirii activitatii comerciale Societatea colecteaza date cu caracter personal prin urmatoarele mijlaoce:

 1. Informatii pe care le primim de la utilizator:

 • In vederea contactarii Societatii prin completarea formularului din pagina de Contact, Societatea proceseaza si stocheaza urmatoarele date: nume, prenume si adresa de e-mail. Acestea sunt folosite in vederea transmiterii unui raspuns scris la solicitarea primita.

 • In vederea abonarii la la serviciul de transmitere a stirilor prin e-mail (newsletter) prin mijloace automatizate, Societatea proceseaza si stocheaza adresele de e-mail ale abonatilor.

 • In conformitate cu Policita de cookies, Societatea transmite fisiere catre calculatorele vizitatorilor in scopuri statistice. Pentru mai multe detalii se poate consulta Policita de cookies.

Cap. IICum prelucram aceste informatii? (scopul prelucrarii)

Art. 2 – Societatea stocheaza si prelucreaza aceste date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Transmiterii de raspunsuri scrise la mesajele primite de la utilizatori.

 • Organizarea si studierea datelor statistice (e.g. analizarea si studierea repartizarii georgrafice a Clientilor).

 • Organizarea campaniilor de marketing direct care urmaresc transmiterea de oferte personalizate catre clienti prin transmiterea de e-mail-uri personalizate.

Art. 3 – Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul acordului persoanei vizate, in virtutea executarii obligatiilor contractuale, in temeiul interesului legitim sau pentru executarea unei obligatii legale.

Cap. III – Durata prelucrarii

Art. 4 – Societatea stocheaza datele cu caracter personal in vederea indeplinirii unor obligatii legale sau pana la momentul stergerii utilizatorului, retragerea consimtamantului sau prin exercitarea dreptului la uitare;

Cap. IV – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter personal, Societatea recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 4. Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

 5. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • retragerea consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • exercitarea dreptului de opozitie si inexistenta unor motive legitime care sa prevaleze;

  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

  • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite Societatii verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;

  • in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

  • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Cap. V – Transferul datelor catre terte persoane

Art. 6 – Societatea nu transfera datele cu caracter persoanal catre alti operatori fara notificarea sau cererea prealabila a persoanei vizate.

Art. 7 – Societatea poate transfera informatii catre alte societati afiliate, furnizorilor de servicii sau altor parteneri care le proceseaza in numele Societatii, pe baza instructiunilor Societatii si asigurand nivelul de securitate conform legislatiei in vigoare. Aceste societati pot oferi servicii globale, inclusiv asistenta pentru clienti, tehnologia informatiei, plati, vanzari, marketing, analiza de date, cercetare si sondaje.

Art. 8 – Toti colaboratorii societatii au implementat si respecta standardele de protectie a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art. 9 – Societatea poate pastra sau dezvalui informatii transmise in vederea respectarii prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a raspunde unei cereri din partea autoritatilor publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-si exercita drepturile legale, pentru a se apara in cadrul actiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activitati ilegale, precum frauda, abuzuri, incalcari ale termenilor si conditiilor sau amenintari la adresa securitatii Societatii sau sigurantei fizice a oricarei persoane.

Cap. VI – Securitatea informatiilor

Art. 10 – Societatea lucreaza pentru a pastra datele in siguranta. In acest sens utilizeaza o combinatie de controale tehnice, administrative si fizice pentru a mentine securitatea datelor procesat. Cu toate acestea, nu exista metoda de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigura. Pentru orice lamurire suplimentara legata de securitate, va rugam sa contactati la adresa de e-mail: lilia@liliadicu.ro

Art. 11 – In conformitate cu Regulamentul European, Societatea urmareste, identifica, inregistreaza, arhiveaza si raporteaza, acolo unde este cazul, toate incidentele de securitate.

Cap VII – Autoritatile competente

Art. 12 – Notificarile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societatii printr-un mesaj la adresa de e-mail catre lilia@liliadicu.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul sau punctul de lucru al Societatii, in atentia Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (Data protection officer).

Art. 13 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificari la sediul autoritatii: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro